Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag – zigzagzorg.nl
Zigzag is een gespecialiseerd kinderdagverblijf met verpleegkundige zorg voor chronisch of langdurig zieke kinderen tot vier jaar. Aan de basis van de PR-activiteiten ligt onderzoek naar nut en noodzaak van ‘kinderopvang met zorg’, dat t.g.v. het 10-jarig jubileum najaar 2013 is uitgevoerd, als vervolg op eerder onderzoek uit 2005 i.s.m. Groothuis Van Alewijn Communicatie (Monica van Alewijn). Advies en ondersteuning van Zigzag is gericht op het realiseren van draagvlak voor deze vorm van opvang bij verwijzers, intermedairs en (lokale) overheid. Een periodieke Nieuwsbrief en Facebook houden alle doelgroepen op de hoogte van ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken.